Valomainos

johdattaa
asiakkaan
perille

Valomainos Oy

on toiminut vuodesta 1962 ja se on Suo­men van­himpia valomainosalan yrityk­siä. Tarjoamme vah­vaa kotimaista alan osaamista pohjoisen olosuhteisiin. Tehdas ja myyn­ti­kont­torim­me sijaitsee Nurmi­jär­vellä 25 km Hel­singistä. Käytössämme on 2500 m nykyaikaista tuo­tan­to­tilaa. Osaa­va 30 hengen henkilökuntamme palvelee niin pieniä kun kansainvälisiä suur­yri­tyksiä. Toi­mi­alu­ee­nam­me on koko Suomi ja Pohjoismaat. Tuotteemme ovat CE-hyväksyttyjä, ja täyttävät alan euroop­palaiset standardit.